De Rugzak van de Therapeut

Hoe komen  jouw levensverhaal en jouw rugzak tot uiting in je therapeutisch werk met cliënten.  

Dat onze cliënt een rugzak bij heeft en dat deze medebepalend is voor hoe hij in relatie treedt met ons maar ook met anderen daar twijfelen wij niet aan.  Maar zijn wij ons als therapeut wel voldoende bewust van de inhoud van onze eigen rugzak?

In jouw rugzak zitten stukken die gekend en vertrouwd zijn maar ook kanten die we niet zien of niet willen of kunnen zien. Samen vormen ze onze persoonlijkheid waarmee wij in relatie treden met onze cliënten.

Wat brengt de therapeut van zichzelf mee en welke impact heeft dat op onze (therapeutische) houding, op de hulpverleningsrelatie die we (niet) opbouwen, op onze hypotheses, interventies, …

Praktisch

Data: De workshop gaat door op 2 zondagen: 10 maart & 24 maart 2019
telkens van 10u tot 17u (lokaal 2)

Locatie: Centrum Oost, Oostenstraat 26 te 2018 Antwerpen

Kosten: 90€, inclusief 2 x lunch (allergieën of vegetarisch graag aangeven)

Door wie: deze workshop wordt gegeven door Leen Pyls en
Rosy A. Khan  

Info & inschrijvingen: Je kan de begeleiders bereiken via
Leen@centrumoost.be en Rosy@faar.online

Graag inschrijven voor 28/02/2019.
(voorschot 30 euro – tevens annuleringsvergoeding
60 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)