Gezinstherapie

Een gezin kan voor grote uitdagingen komen te staan. Misschien hebben jullie afscheid moeten nemen van iemand? Misschien heeft een gezinslid emotionele problemen en heeft dit een grote impact op jullie allemaal? Of is er iets gebeurd waar niet over gesproken kan of mag worden? Misschien lukt het niet meer goed om te praten met elkaar? Misschien is de overgang naar een nieuwe gezinssamenstelling moeilijk? Soms nemen conflicten de overhand…

Dan kan het helpen om met het hele gezin in therapie te komen. Een gezinstherapeut kan helpen ieder gezinslid aan het woord te laten en onderzoeken wat de noden en verwachtingen van eenieder zijn. Door hierbij stil te staan kunnen de andere gezinsleden beter begrijpen waarom iemand doet wat hij doet. En er kan ook benoemd worden welk effect dit heeft op andere gezinsleden. Samen kunnen de patronen bekeken worden die leiden tot afstand en miscommunicatie.

Door tijd en ruimte te maken om uit te spreken wat als lastig ervaren wordt, maar ook om te kijken naar datgene wat nog wel goed loopt kan je tijdens een gezinstherapie een andere kijk krijgen op jullie situatie. In gezinstherapie wordt er gezocht naar nieuwe omgangsvormen en een positie of een plaats in het gezin waar iedereen zich beter bij voelt.

Voor gezinstherapie kan u terecht bij: