Missie & Visie

Duurzaam werkgeluk

Wat heeft een mens nodig om te floreren?
 
‘Een gelukkig mens is er twee waard’ en dat geldt evengoed voor een gelukkige medewerker. In Centrum Oost zijn we graag bezig met het uitzoeken van wat nu juist bepalend is voor onze levensvreugde en ook hoe we in een verlengde daarvan onze werkvreugde kunnen stimuleren. Levenslust en werklust hangen nauw samen en beïnvloeden elkaar onderling.
 

Onze visie volgt de krijtlijnen van de positieve psychologie. Deze stelt o.a. dat mensen zich intrinsiek graag ten dienste stellen van het geheel. Dit geeft ons het gevoel van betekenis te zijn. Het ervaren van zinvolheid is één van de allerbelangrijkste ingrediënten van onze drive of levenslust. Nietzsche stelde zelfs : ‘Wie een waarom heeft waarvoor hij kan leven, kan bijna elk hoe verdragen’.

Onze werkplek is bij uitstek het geschikte terrein om onze talenten en bekwaamheden ten bate te stellen van onze omgeving. Een werkgever of leidinggevende die oog heeft voor de kwaliteiten van zijn personeel en hen aanmoedigt om deze verder te ontwikkelen, zal daar niet alleen zijn  werknemers een plezier mee doen, maar ook zichzelf, zijn team(s) en de hele organisatie.

Op de werkvloer worden we vaak door externe factoren gedreven om in actie te schieten. Denk maar aan de druk rond deadlines en cijfers, evaluaties en bonussen. Werkgevers die echter ook aandacht besteden aan wat hun mensen van binnenuit motiveert, slagen er doorgaans beter in de werklust van hun personeel op duurzame basis te stimuleren. Dat is niet zo gek, want wanneer we erkend worden in onze authenticiteit, ontstaat er ruimte voor passie en creativiteit. Dat wakkert onze drive aan en maakt ons doorzettingsvermogen meer vanzelfsprekend.

Voor sommigen klinkt dit misschien te mooi om waar te zijn. Toch hoeft dit geen utopie te zijn. Door middel van kleine, gerichte en consequente ingrepen kan je al veel bereiken. Omdat we hier rotsvast in geloven, zetten we onze expertise graag in om te helpen een stimulerende werkomgeving te creëren waarin medewerkers op een positieve manier uitgedaagd worden hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Uiteindelijk zijn zowel werkgever als werknemer erbij gebaat wanneer men met meer zin komt werken.

Volgens de zelfdeterminatietheorie (ZDT), die een belangrijke plaats inneemt binnen de motivatiepsychologie, heeft ieder individu drie psychologische basisbehoeften: de behoefte zich autonoom te voelen, de nood om zich competent te weten  en de drang verbonden met anderen te zijn. Vervulling van deze drie basisnoden is een voorwaarde om gemotiveerd aan de slag te zijn. De coachingstrajecten en trainingen die we aanbieden in het kader van psychisch welbevinden op de werkvloer, enten zich o.a. op deze wetenschap. Zo maken we er een punt van om eigenaarschap aan te moedigen, om vaardigheden die psychisch welzijn bevorderen eigen te maken én om op een meer bewuste manier in connectie te gaan met de ander in onze omgeving.

Als de focus op deze constructieve zaken komt te liggen, komt er vanzelf een positieve, zichzelf versterkende spiraal tot stand die alle betrokkenen ten goede komen. Die dynamiek zorgt ervoor dat we goed in ons vel zitten, aangenaam zijn in de omgang, productief zijn en een positieve invloed uitoefenen op de werksfeer. Daar willen onze coaches en trainers graag voor tekenen! 

Scroll naar top