Trainingen voor Groepen

Heb je nood aan een verfrissende kijk op jezelf en je omstandigheden? Wil jij jezelf grondiger leren kennen en de sprong maken naar een beter en levendiger functioneren? Wanneer we dit samen met lotgenoten binnen de context van een thematraining verkennen, stimuleren we ook onderlinge verbondenheid, wat extra motiverend werkt.

In onze trainingen reiken we naast psycho-educatie over verschillende relevante topics, ook handige  tools en methodieken aan die de mentale flexibiliteit en veerkracht vergroten. We stimuleren het innemen van nieuwe perspectieven en oefenen met alternatief gedrag om nieuwe, positieve gewoontepatronen ook daadwerkelijk ingang te doen vinden.

Hierbij hanteren we een integratief principe en besteden we aandacht aan alle facetten die ons welzijn beïnvloeden: geestelijk, emotioneel, fysiek en gedragsmatig.

Ons aanbod bestaat uit:​

Scroll naar top