• Individuele therapie:
  De prijs per sessie kan variëren naargelang de therapeut tussen 50 € en 65 €.
  In functie van de ervaring en stijl van de begeleider duurt een sessie 45 tot 60 min.
 • Koppeltherapie en gezinstherapie: De prijs per sessie kan variëren naargelang de therapeut tussen 75 € en 85 € / uur
 • Coaching:
  De prijs per sessie kan variëren naargelang de coach tussen 75 en 85 €.
  In functie van de ervaring en stijl van de begeleider duurt een sessie 45 tot 60 min.
 • Voedingsbegeleiding:
  Een intakegesprek duurt 1,5 uur en kost 75 €.
  Consultaties m.b.t. opvolging kosten 30 € / 30 min.

Naargelang het ziekenfonds waar u bij aangesloten bent kan u al dan niet een gedeeltelijke terugbetaling bekomen voor de individuele therapiesessies. Bespreek dit met uw therapeut. 

ANNULATIEVOORWAARDEN
Het is altijd mogelijk dat u een sessie moet annuleren. Wij vragen om dit minstens 2 werkdagen op voorhand te doen, zodat iemand anders nog tijdig uw plaats kan innemen. Indien u de sessie later annuleert, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. In het geval van afwezigheid zonder afmelding, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

Scroll naar top

Interesse in onze driemaandelijkse nieuwsbrief?