Stemwerk

Zit je vast….maak je stem los! 

Onze stem vertelt meer dan 1000 woorden. Ze spiegelt wie we zijn, hoe we ons begeven in de wereld. Ideaal gezien is ze geworteld in ons lichaam, beweeglijk en vrij. Maar meestal ‘gebruiken’ we maar een fractie van onze stem en beperken we daarmee onszelf. Doel van stemwerk is beweging brengen in wat gefixeerd is, mentale controle loslaten, zodat we kunnen ontdekken welke stemmen we in ons hebben en wie we ten diepste zijn: vrij, beweeglijk, creatief, sensitief,…

Met de woorden van Jean-René Toussaint (www.stemwerk.net):
“De stem die we vandaag de
dag horen is slechts een flauwe afspiegeling van onze werkelijke
mogelijkheden…. De menselijke stem is een taboe, te confronterend,
verborgen achter beleefde woorden en ondraaglijke stiltes.
Iedereen gebruikt zijn stem maar we weten er nog zeer weinig
van af. Stemwerk is een creatieve manier om alle aspecten van
onze persoonlijkheid te leren kennen, zowel emotioneel, psychisch als lichamelijk….”

Laat je inspireren door dit artikel en dit filmpje van Inneke over stemwerk. 

Voor wie?

Stemwerk is een waardevol instrument voor zangers, acteurs, dansers en voor een ieder die zijn sensitiviteit, perceptie en contact verder wil ontwikkelen. We leren om onze stem beter te gebruiken, ons lichaam vloeiend en moeiteloos te bewegen en alle overbodige controle los te laten.

Het is een fantastisch communicatiemiddel binnen een groep om het luisteren, voelen, ondersteunen en samen creëren tot een plezier te maken.

Stemwerk is ook een gereedschap voor therapie, als onder therapie niet wordt verstaan mensen ‘normaal’ te laten zijn, maar om ieder van ons zichzelf te laten zijn.
Het is een fascinerend gereedschap voor therapeuten en pedagogen. Het ontwikkelt empathie en sympathie, intuïtie en intensieve perceptie. Het stimuleert de creativiteit en beschermt de therapeut voor de emoties van de cliënt.

Sessies kunnen individueel gevolgd worden, samen met je partner en/of in groep. Aangepast aanbod voor organisaties en bedrijven.

Voor stemwerk kun je terecht bij Inneke.