Wat is Gestalttherapie

Werken vanuit de Gestaltbril

Ieder mens is continu op zoek zich creatief aan te passen aan de/in wisselwerking met de omgeving, met de anderen met wie we per definitie in contact zijn. Deze ver-houdingen worden mee gekleurd door onze ervaringen met de ander en de omgeving tot-nu-toe. In de hier-en-nu relatie tussen therapeut en cliënt onderzoeken we welke creatieve aanpassing en relationele verhouding met de ander tot een gevoel van vrij handelen leidt. Dit lukt door trachten gewaar te zijn/ons open te stellen voor alles wat zich aandient, voor de noden die op de voorgrond komen, en de betekenis die we daar dan samen construeren. Daarbij onderzoeken we samen welke ondersteuning gepast en gewenst is.

Door Koert Eeckhout