Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt wordt gezien in de complexe samenhang met het ‘systeem’.

‘Systeem’ is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de leefwereld van de cliënt uitmaakt. Dit kunnen o.a. gezin, relatie, familie, school, werk, vrienden, cultuur en geloofsovertuiging zijn.

Binnen een systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden.

Een systeemtherapeut zal de problemen bekijken vanuit de interacties van de cliënt met zijn of haar systeem en gaat op zoek naar de krachten en de mogelijkheden die in elke persoon en in elk systeem aanwezig zijn.