Combinatietherapie

Combinatietherapie is een combinatie van lichaamstherapie en psychotherapie. Beide behandelingen worden op mekaar afgestemd. De psychotherapeuten van Centrum Oost en de lichaamstherapeuten van Groepspraktijk Zuid en Centrum Oost, werken samen om deze combinatietherapie mogelijk te maken.

Je hebt de mogelijkheid tot een eerste consult: in een samenkomst van één uur komen we tot een eerste beeldvorming van je situatie, en vragen we ons samen af of combinatietherapie voor jou inderdaad van toepassing kan zijn, en, zo ja, welke combinatie van therapieën. Neem hiervoor contact op met Didier Tritsmans of met Annelies Harvent.

Wij houden rekening met levensomstandigheden, met fysiek (on-)welzijn én met de onderlinge verwevenheid van beide. Uitgaand van dat holistische basisidee, stellen we ons de vraag in welke situaties een combinatie van lichaams- en van psychosociaal gerichte werkwijzen voor onze cliënten een meerwaarde kan betekenen.

Je rug- en nekklachten behandelen bijvoorbeeld zonder rekening te houden met je hyperstresserende levensomstandigheden (actueel of in het verleden) riskeert slechts heel tijdelijk effect te boeken.

Anderzijds kan veel van wat iemand parten speelt uit beeld blijven als niet wordt gekeken naar de manier waarop – actuele, dan wel voorbije – belastende ervaringen vaak ook via het lichaam (in lichaamsgewaarwording, houding en beweging) tot uitdrukking komen.

Concrete combinatietherapieën zijn bijvoorbeeld…

Psychotherapie +

Psychotherapie doet niet enkel een beroep op je inzicht – gedachten en overtuigingen – maar ook op je voeling met je belevingswereld, je emoties. De zachte, manuele behandelingsvormen die de lichaamstherapieën eigen zijn, helpen om je voeling met de eigen belevingswereld te versterken (bv. ‘Waarom reageer ik zo heftig in dat soort situaties? Waarom vloog ik op dat moment uit? Ik had niets zien aankomen.)

Combinatietherapieën kunnen ook specifiek de gewaarwording van lichaamssignalen ondersteunen: mensen missen of verliezen, soms deze voeling. Hierdoor riskeren ze aan belangrijke signalen voorbij te gaan (pijn, beleving van stress…), waardoor ze niet geneigd zijn om bijvoorbeeld hun extreem hoge inzet op het werk bij te sturen. Dit heeft regelmatig verregaande gevolgen voor het welzijn en voor de gezondheid.

Psychotherapie + coaching op basis van mindfulness en yoga: als je te vaak het gevoel hebt overdonderd te worden door of te reageren vanuit een hier-en-nu-emotie – bv. kwaadheid of angst – kan deze combinatietherapie je helpen om je, zonder je emoties te gaan negeren, weer meer rust in je beleving, je lichaam en je gedrag te brengen.

Al deze combinatietherapieën kunnen helpen om meer voeling te krijgen met je keuzes en motieven, met de richting die je uit wil met (een aspect van) je leven. Bv.: ‘Wat te doen met deze relatie (of met deze werksituatie)? Waarom voel ik me niet goed? Waarom kom ik niet tot actie, heb ik het gevoel stil te staan? Ik begrijp mezelf niet.’

Scroll naar top