Prijzen voor particulieren

 • Individuele therapie:
  De prijs per sessie kan variëren naargelang de therapeut tussen 55 € en 75 €.
  In functie van de ervaring en stijl van de begeleider duurt een sessie 45 tot 60 min.
 • Koppeltherapie en gezinstherapie: De prijs per sessie kan variëren naargelang de therapeut tussen 75 € en 95 € / uur
 • Coaching:
  De prijs per sessie kan variëren naargelang de coach tussen 75 en 100€.
  In functie van de ervaring en stijl van de begeleider duurt een sessie 45 tot 60 min.
 • Voedingsbegeleiding:
  Een intakegesprek duurt 1,5 uur en kost 75 €.
  Consultaties m.b.t. opvolging kosten 30 € / 30 min.

Naargelang het ziekenfonds waar u bij aangesloten bent kan u al dan niet een gedeeltelijke terugbetaling bekomen voor de individuele therapiesessies. Bespreek dit met uw therapeut. 

ANNULATIEVOORWAARDEN
Het is altijd mogelijk dat u een sessie moet annuleren. Wij vragen om dit minstens 2 werkdagen op voorhand te doen, zodat iemand anders nog tijdig uw plaats kan innemen. Indien u de sessie later annuleert, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. Indien u de dag zelf annuleert wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. In het geval van afwezigheid zonder afmelding, wordt eveneens het volledige bedrag aangerekend.

Scroll naar boven