Wellicht heb je in het nieuws gehoord over de terugbetalingsregeling bij klinisch psychologen of orthopedagogen. In de media kon je lezen dat je voor een sessie bij de psycholoog of orthopedagoog vanaf september 2021 nog slechts 11 euro zou betalen.

Helaas was de berichtgeving in het nieuws hierover onvolledig en niet altijd correct. Hierdoor zijn heel wat misverstanden ontstaan.

Wat we weten?

Er werd vanuit de overheid een beperkt budget vrijgemaakt voor een proefproject dat loopt tot einde 2023. Men wil de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk maken voor een breder publiek.

Vanaf 1 september kunnen de lokale zorgregio’s (GGZ-netwerken) aan de slag om met het beperkte budget prioriteiten te bepalen voor de eigen regio. Dit netwerk zal dus bepalen wie in aanmerking komt voor de terugbetaling. Vervolgens zullen klinisch psychologen of orthopedagogen uit die regio zich kunnen aanmelden om aan het project mee te werken. Omwille van het beperkt budget zullen echter maar  15 tot 30% van het aantal psychologen en orthopedagogen hieraan medewerking kunnen verlenen.

Op dit moment komen zorg- en hulpverleners die geen klinisch psycholoog of orthopedagoog zijn hiervoor niet in aanmerking.

Wat betekent dit voor jou als cliënt?

Je bent en blijft van harte welkom in onze praktijk.

Je kan blijvend gebruik maken van bepaalde tussenkomsten, afhankelijk bij welk ziekenfonds je bent aangesloten.

Heb je hierover vragen, aarzel dan niet om dit te bespreken.

Scroll naar top

Interesse in onze driemaandelijkse nieuwsbrief?