Wat is Interactionele Vormgeving (I.V.)?

Ben jij eerder een denker, een doener of een voeler? Uiteraard hebben wij mensen van alle drie wel wat. De kans is echter groot dat je één van die aspecten meer hebt ontwikkeld dan de andere. Dat is prima natuurlijk, het maakt je tot wie je bent.

Eén van de belangrijkste principes van de Interactionele Vormgeving (I.V.) speelt hier op in. Zo zal een I.V. therapeut zich afstemmen op jouw persoonlijkheid en interventies kiezen die bij jou en je hulpvraag passen. Hierbij wordt ook steeds rekening gehouden met de facetten die je graag meer wil ontplooien en integreren.

Als je veel in je hoofd zit zou het bv. kunnen dat je wat meer in actie wil schieten om dingen voor elkaar te krijgen.

Of misschien ben je een doener en heb je de neiging om je agenda al te vaak overvol te plannen om te vluchten van bepaalde emoties? Mogelijk leeft bij jou dan diep vanbinnen het verlangen om er wel mee in contact te komen.

Of misschien heb je net last van overweldigende gevoelens en ben je op zoek naar manieren om ze beter te kunnen hanteren…

Hoe het ook zij, een I.V. therapeut is getraind in het aanwenden van methodieken uit verschillende therapeutische stromingen, net om je de ondersteuning te bieden die het best aansluit bij jouw stijl. Zo werkt I.V. met cliëntgerichte therapie, psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie, …

Hoewel opleiding en methodieken hun waarde hebben, is een goed, authentiek contact tussen cliënt en therapeut de factor die bepaalt of een therapie succesvol is of niet. Een ‘gewoon’ goed gesprek kan in dat opzicht soms ook al wonderen doen. Nog belangrijker dan de therapievorm is dan ook de klik tussen cliënt en therapeut.

Als je graag meer wil weten over I.V., surf dan naar http://educatieve-academie.be/

Door Annelies Harvent